Dé Letselschadehulpdienst

Dé Letselschadehulpdienst (ook wel bekend onder de afkorting Dé LSHD) is een uniek gezamenlijk initiatief in de veranderende dienstverlening binnen verzekeringsland. Onder de handelsnaam Dé Letselschadehulpdienst werken Sedgwick en MetZorg intensief samen.

Onze ideologie
Dé Letselschadehulpdienst heeft als ideaal dat iedereen die als gevolg van een ongeval letsel oploopt, direct de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgt om de zelfredzaamheid en herstel te bevorderen. Via de Stichting Letselschadehulpdienst wordt via diverse brancheorganisaties en verzekeraars gewerkt naar een situatie dat de hulp bij letselschade direct na een ongeval voor iedereen geregeld wordt. Daarmee is Dé Letselschadehulpdienst uniek!

Achtergrond
Afwikkeling van personenschade is primair gericht op een financiële compensatie. Belanghebbenden en/of slachtoffers van een ongeval krijgen een bedrag waarmee zij de kosten, die in relatie staan tot het ongeval, betalen. Deze werkwijze leidt in de praktijk regelmatig tot discussie achteraf met frustraties tot gevolg.

Doelstelling
Dé Letselschadehulpdienst levert direct na een ongeval de noodzakelijke hulp en ondersteuning om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te bevorderen. Wij richten ons op een marktsegment dat in de eerste drie maanden na een ongeval nog niet wordt bediend. Dit betekent overigens niet dat wij na drie maanden hulp staken. In overleg met betrokken partijen wordt maatwerk geleverd. De aard en de duur van de hulpverlening is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager en daarom niet strikt beperkt tot 3 maanden.

Samenwerkingspartners
Dé Letselschadehulpdienst werkt samen met de organisaties die landelijke hulp kunnen verlenen. Daarnaast hebben wij regionaal een aantal specialistische dienstverleners. Elk kwartaal wordt de hulpverlening door deze organisaties en de onderlinge samenwerking met Dé Letselschadehulpdienst getoetst en zo nodig verbeterd.

Meer informatie?
U kunt ons altijd telefonisch bereiken op 088 28 66 700 of zie onderstaande flyers met meer informatie over de dienstverlening van Dé Letselschadehulpdienst.

Flyer - Dé Letselschadehulpdienst - De belanghebbende

Flyer - Dé Letselschadehulpdienst - Verzekeraar belangenbehartiger