Zorg

Dé Letselschadehulpdienst kan belanghebbende voorzien in de volgende hulpbehoeften:

Verpleging en verzorging
Hierbij valt te denken aan het verlenen van hulp bij medicijngebruik of wondverzorging, het helpen bij het wassen en het aan- en uitkleden. Het voordeel van deze hulp is dat belanghebbende niet opgenomen hoeft te worden in een zorginstelling, maar dat hij/zij in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Mentale ondersteuning
Het organiseren van professionele hulp en begeleiding die ertoe kan leiden dat belanghebbende zich mentaal positief ontwikkelt.

Wachttijdbemiddeling
Indien het lang duurt voordat belanghebbende geholpen kan worden door een specialist schiet Dé Letselschadehulpdienst te hulp. Eerst proberen onze medewerkers de afspraak in het eigen ziekenhuis te vervroegen. Als dit niet lukt, neemt de medewerker van Dé Letselschadehulpdienst contact met u op om andere mogelijkheden te bespreken.

Medische alternatieven
Indien belanghebbende het niet eens is met een gestelde diagnose kunnen wij zorgdragen voor een second opinion bij een onafhankelijke arts.