Samenwerking Dé Letselschadehulpdienst en MetZorg
Geplaatst op 2 oktober 2020

Een casus waarbij samenwerking tussen Dé Letselschadehulpdienst en MetZorg resulteert in een duurzame oplossing

Een alleenstaande vrouw van 75 jaar moet op een rotonde uitwijken voor een andere auto. Ze komt hierdoor met haar auto in een greppel en breekt daarbij haar onderbeen. Ze loopt tevens schouderklachten op. Het betreft een zelfstandige dame, die zo weinig mogelijk hulp van derden wil. Ze heeft een beperkt sociaal netwerk, waardoor de wens bestaat om tijdelijk hulp te regelen. De opdracht wordt binnen enkele dagen na het ongeval opgepakt door Dé Letselschadehulpdienst (Dé LSHD) die op afstand hulp inregelt op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, taxivervoer, maaltijdservice en een boodschappendienst voor de komende maanden.

Het herstel verloopt langzamer dan verwacht en er wordt besloten een aanvraag voor huishoudelijke hulp in te dienen bij de gemeente. Ook bestaat de behoefte aan een gehandicaptenparkeerkaart. MetZorg wordt gevraagd dat in goede banen te leiden. 

Werkwijze en resultaat

De aanvraag bij de gemeente wordt gedaan. MetZorg stemt vooraf telefonisch af met Dé LSHD, betrokkene en de Wmo-consulent. Er wordt een keukentafelgesprek gepland, waarbij MetZorg aanschuift ter ondersteuning.

De gemeente is bereid twee uur hulp te verstrekken voor in eerste instantie een jaar en verstrekt een gehandicaptenparkeerkaart. Deze twee uur blijken in de praktijk niet toereikend. De verzekeraar vergoedt tijdelijk nog twee uur extra aan particuliere hulp.

Een eigen bijdrage vanuit het slachtoffer is niet van toepassing door het Wmo-convenant.

Afronding

MetZorg bracht één bezoek en regelde verdere afstemming via telefoon en mail. Mevrouw is tevreden met het bereikte resultaat en de handelwijze van de verzekeraar. De twee uur extra hulp is voortijdig gestopt. Ze wilde graag zelf actief en in beweging blijven op het moment dat dit kon.

De verdere afhandeling van de schade verliep snel en naar tevredenheid. MetZorg hield het dossier nog drie maanden aan in het geval van een terugval.