Een langdurige huishoudelijke hulpbehoefte, welke opties zijn er?
Geplaatst op 14 augustus 2020

Een langdurige huishoudelijke hulpbehoefte, welke opties zijn er?

Dé Letselschadehulpdienst levert ondersteuning na een ongeval. Het liefst zo snel mogelijk na een ongeval omdat je dan vaak het meest kan betekenen, maar ook later in een dossier kan er bijvoorbeeld na een hersteloperatie een hulpbehoefte ontstaan.

Zodra een hulpbehoefte langer duurt of indien bekend is dat iemand niet geheel zal herstellen is het in bepaalde gevallen wenselijk naar een structurele oplossing te zoeken voor een hulpbehoefte. Hier zijn verschillende opties voor.

De mogelijkheden:

1. Iemand gaat in zijn/haar eigen omgeving zelf op zoek naar een huishoudelijke hulp.

2. De hulp geregeld door Dé Letselschadehulpdienst blijft belanghebbende ondersteunen, maar wij gaan er als Dé Letselschadehulpdienst tussenuit. Wij verstekken (in overleg) de gegevens van de provider aan belanghebbende en deze kan vervolgens de hulp zelf inschakelen. Voordeel van deze optie is dat belanghebbende dezelfde hulp kan houden. Een vertrouwd gezicht is altijd fijn!

3. Kijken naar de mogelijkheden vanuit de Wmo.

Indien partijen de voorkeur hebben voor optie 3, zien wij helaas steeds vaker dat er een discussie gaat ontstaan. Belanghebbende kan (of wij kunnen namens hem/haar) een aanvraag indienen voor een Wmo-indicatieIndien er een aansprakelijke verzekeraar is, dan wijst de gemeente steeds vaker naar deze partij. Aansprakelijke partij wijst naar de gemeente en zo wordt belanghebbende van het kastje naar de muur gestuurd.

De regelgeving omtrent de Wmo is de laatste jaren flink gewijzigd. Het is daarom niet zo vreemd dat er veel verwarring ontstaat bij bijv. een Wmo consulent. De gemeente mag echter belanghebbende niet zonder de aanvraag te behandelen doorverwijzen naar de verzekeraar. Als belanghebbende moet je mondig zijn en de klappen van de zweep kennen.

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over de regels rondom de eigen bijdrage of de regels rondom regres? Onze buitenhulpcoördinators hebben veel ervaring met gemeenten, dit omdat zij veel aanschuiven tijdens keukengesprekken. Zij helpen u vraag verder!